Støtteerklæring

Norsk Rederiforbund sitter på nøkkelen til en løsning i konflikten

Det forgår nå en hektisk aktivitet i de fleste selskaper for å prøve å påvirke NOG gjennom
bedriftene, Norges Rederiforbund og Klubbene i de enkelte selskaper.

Til de lokale klubbene i NR Forum.

Styret i NR forum har den 30. september drøftet streiken innen Oljeservice.
Styret er enig om at vi støtter streiken fullt ut på alle måter.
Vi oppfordrer alle parter til å jobbe for en snarlig slutt på konflikten, da den også har
negative konsekvenser for vår næring. Vi er bekymret for at noen av selskapene ikke klarer å
stable seg på beina igjen hvis denne streiken drar ut i langdrag.
Det forgår nå en hektisk aktivitet i de fleste selskaper for å prøve å påvirke NOG gjennom
bedriftene, Norges Rederiforbund og Klubbene i de enkelte selskaper.
Norsk Rederiforbund sitter på nøkkelen til en løsning i konflikten. Norges Rederiforbund og i
Industri Energi har en parallell Oljeserviceavale til den som gjelder for Norsk Olje og Gass. En
revisjon av denne med vellykket resultat vil bidra sterkt til en løsning på konflikten.
Det er derfor viktig for oss at partene setter seg ned ved forhandlingsbordet for å starte
forhandlingen om Oljeserviceavtalen mellom Norges Rederiforbund og Industri Energi. Vi er
gjort oppmerksom på at Industri Energi har krevd forhandlinger, men ikke fått positivt svar
fra Norsk Rederiforbund.
Styret i NR forum oppfordrer på det aller sterkeste til å presse egne bedrifter til å få Norges
Rederiforbund til å forhandle med Industri Energi. Det er uholdbart at NR tar parti med
Norsk Olje og Gass foran egne medlemmer.
Styret i NR Forum oppfordrer alle til å sende støtte erklæringer til streik@industrienergi.no.
Robert de Vries
Leder NR Forum

  
   Del på:         
tips en venn!
Mottakers e-post:*
Din e-post:*
Ditt navn:*
(* betyr at feltene er påkrevd)
Søk:ightSearchContainerText">Søk: