Støtteerklæring

Støtte i Streiken fra Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening

Helt uakseptabelt at arbeidsgiverne skal binde IndustriEnergi til en avtale som er inngått med en forening med bare10 % av medlemmene.

Disse prinsippene er like viktige om oljeprisen er høy eller lav.
Stå løpet ut.

Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening
Arne Byrkjeflot

Støtte til streiken i oljeservice.
 
Arbeidsgiverne har ansvaret for streiken i Oljeservice.
De hevder at IndustriEnergi stilte ublue krav. Men det IndustriEnergi krevde var bare at de som jobber i oljeservice skal nærme seg andre oljearbeidere. Det finnes ingen grunn til at arbeidere som jobber offshore på de samme brønnene skal ha forskjellig lønn og forskjellige arbeidstidsordninger.
 
Ved forrige oppgjør var arbeidsgiverne enige i det, gapet ble mindre og det var enighet om gradvis harmonisering.
Så inngår arbeidsgiverne en avtale med SAFE som øker gapet. En avtale de vil presse på IndustriEnergi.
Denne streiken handler ikke om store lønnskrav, det handler om to ufravikelige prinsipper.
Forskjellene i lønns og arbeidstidsordninger mellom de som utfører likeverdig arbeid på samme arbeidsplass skal minske, ikke øke. Og det er helt uakseptabelt at arbeidsgiverne skal binde
IndustriEnergi til en avtale som er inngått med en forening med bare10 % av medlemmene.
 
Disse prinsippene er like viktige om oljeprisen er høy eller lav. Stå løpet ut.
Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening
Arne Byrkjeflot

  
   Del på:         
tips en venn!
Mottakers e-post:*
Din e-post:*
Ditt navn:*
(* betyr at feltene er påkrevd)
Søk:ightSearchContainerText">Søk: